přejít na obsah

Cesta ke svoboděCesta ke svobodě

Cesta ke svobodě - "totalitní městečko"
ROZPIS PROGRAMU PRO ŠKOLY 16.11.
ROZPIS PROGRAMU PRO ŠKOLY 18.11.

(instalace zážitkového programu "návštěvy minulosti" pro veřejnost i školy) / Masarykovo náměstí, Ostrava

Obecná charakteristika
Projekt se snaží propojit jednotlivé aktivity významných ostravských kulturních a vzdělávacích institucí tak, aby se společně podílely na tvorbě pestrého a kvalitního kulturně-vzdělávacího programu, který by přitažlivě, objektivně a multitematicky připomněl 20. výročí nástupu demokratické společnosti v roce 1989.

Smyslem projektu je ukázat minulost v celé její šíři, tzn. nezaměřovat se pouze na politickou linii ve vývoji minulého režimu a událostí kolem roku 1989, ale divácky atraktivním způsobem také odhalit oblast každodenního života, materiální a duchovní kultury, ekonomických a společenských aktivit, které byly stejně důležitou součástí tehdejší společnosti.
Výsledkem takto uplatňovaného přístupu by měl být kvalitní a pestrý program, který bude zahrnovat akce vzdělávacího charakteru (konference, besedy, přednášky, setkání s pamětníky, filmové projekce apod.), kulturního zaměření (divadelní vystoupení, literární a hudební produkce, výtvarné a filmové přehlídky, workshopy) i zábavného obsahu (happeningy, parodie, recese, soutěže apod.).

Projekt vyvrcholí v listopadu 2009 instalací tzv. „totalitního městečka“ v prostoru Masarykova náměstí v Ostravě, kde si návštěvníci budou moci formami zážitkové kultury a pedagogiky připomenout události československého poválečného vývoje let 1948-89.
Absolvují totiž tzv. “cestu ke svobodě” - prohlídkovou poznávací trasu v dobových kulisách. Trasa prohlídky bude oplocena a má být objektivní, ale citlivou metaforou našeho života a naší země před rokem 1989 (nejde nám zde o interpretaci tehdejší společnosti, ale o její objektivní zobrazení). Uprostřed náměstí bude postavena dřevěná strážní věž, na jednotlivých stanovištích budou návštěvníci seznamováni s politickými, ekonomickými a kulturními dějinami formou venkovních panelů, živých divadelních vystoupení a atraktivních činností (např. si vyzkouší vyplňování devizového příslibu, budou si moci koupit tuzexové bony, prohlédnou si staré mince a bankovky, fotografie, předměty běžné potřeby apod.)
Důležitou součástí akce bude také snaha prezentovat dějiny každodennosti (oblékání, hudba, strava, film, literatura...), takže na náměstí bude možné nakupovat v pojízdné prodejně, vyslechnout si hudbu 80. let, sledovat staré filmové reklamy apod.).
Happening na Masarykově náměstí bude symbolicky ukončen koncertem "Ro(c)kem ke svobodě", kde vystoupí také hudebníci, kteří před rokem 1989 nemohli veřejně vystupovat (místo koncertu bude upřesněno).
  • říjen Ro(c)kem ke svobodě! (závěrečný večerní koncert těch, které jste před rokem 1989 nemohli svobodně poslouchat) / místo koncertu bude upřesněno, Ostrava

  • 16.-18.11. "Totalitní městečko" (prohlídková poznávací trasa v dobových kulisách / náměstí Lidových milicí, Ostrava

nahoru ^