přejít na obsah

Cesta ke svoboděCesta ke svobodě

Jak se zapojit do projektu?
Jednoduše, vyberte si z následující nabídky tu z možností, která nejlépe odpovídá Vašemu záměru. Každá pomoc, spolupráce či drobný finanční příspěvek jsou vítány. Všechny získané prostředky budou použity pro realizaci projektu, příspěvky, které na tyto účely poskytnete, si můžete odečíst od daňového základu.
  • chci se podílet na programu
  • chci pomoci s propagací akcí
  • chci poskytnout příspěvek na aktivity projektu
    (účet 227736864 / 0300)
  • chci příspět do sbírky "Socha P. Tigrida"
    (viz níže)

Registrace sbírky je k nahlédnutí.nahoru ^